Home / hetbelangvanmuziekonderwijs

Het belang van muziekonderwijs

Muziek voor kinderen betekent veel. Het levert een bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen. Ze leren onder andere de intrinsieke waarde van muziek kennen en ze gaan ook beter presteren op andere vakgebieden.

De muziekbeleving voor docenten


Ontwikkeling van de hersenen

Muziek zorgt voor een volumetoename in de baansystemen in de hersenen en de verbindingsbalk van de twee hersenhelften, het corpus callosum. Hierdoor groeit het vermogen tot ontwikkeling van sociaal emotionele en cognitieve vaardigheden zoals taal en rekenen. Door het creatieve proces dat plaatsvindt wordt het probleemoplossend denken gestimuleerd.

De intake bij de muziekbeleving

Ontwikkeling van het brein

Muziek draagt op een unieke manier bij aan de algemene ontwikkeling van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein.

Join The Team bij de Muziekbeleving

De creatieve ontwikkeling

Muziek maken zorgt tegelijkertijd voor activatie van de motorische, sensorische, visuele en auditieve componenten van het brein, de creativiteit. Hierdoor ontstaat er een waar feestje in het brein tijdens het beleven van muziek door alle connecties die in het brein gelegd worden.

De Matching bij de Muziekbeleving

Podcasts en onderbouwing door de wetenschap

Start de opdracht bij de Muziekbeleving


1 / 17