Home / Scholen

De muziekbeleving voor scholen

Muziek maken is niet alleen heel leuk, het zorgt ook voor een creatieve uitdaging, ontspanning en verbondenheid.  Het geeft kinderen zelfvertrouwen en laat ze hun talenten ontdekken. De Muziekbeleving staat voor passend, structureel en betaalbaar muziekonderwijs. We stellen ons tot doel om een toegevoegde waarde te leveren aan het totale onderwijs in de school waar de muzieklessen gegeven worden. De vakdocenten muziek werken vakoverstijgend en zorgen voor verbetering van de prestaties van de kinderen op de cognitieve vakken. De muzieklessen sluiten aan bij de beleefwereld van het kind en worden voor elke school op maat gemaakt. Om deze resultaten te realiseren volgen wij een uniek stappenplan.

De Muziekbeleving voor scholen. Kind dat muziek maakt


Scholen waar de kinderen genieten van muzieklessen van De Muziekbeleving

 • Muziek op de prinseschool
 • Muziek bij de Triangel
 • Muziek bij Al Ummah
 • Muziek bij International School Twente
 • Muziek bij IKC de Akker
 • Muziek bij Montessori 't Annink
 • Muziek bij OBS het Wooldrik
 • Muziek bij basisschool Alfonsus
 • Muziek bij Enschede schoolvereniging
 • Muziek bij CBS De Kiem
 • Muziek bij Basisschool De Kubus
 • Muziek bij basisschool Bonifatius
 • Muziek bij de uitvinding


De intake

Het vertrekpunt tijdens de intake is altijd het kind in de klas. En wie kent de kinderen beter dan de directeur van een school. Uiteraard is het prima dat er ook een collega deelneemt aan het gesprek. Het doel van de intake, die ongeveer een uur duurt, is om erachter te komen welke kinderen er op school zitten en hoe muziekonderwijs van toegevoegde waarde kan zijn voor hen. Door onze unieke gesprekstechniek ontvangen wij de informatie om een goed plan te maken voor de muziekbeleving voor kinderen in jouw school.

De intake van de muziekbeleving voor scholen

Het plan

De intake is geweest. We hebben elkaar beter leren kennen en we weten heel veel over de kinderen van jouw school. Wij gaan aan de slag. We maken een plan voor de muziekbeleving op maat voor de kinderen van jouw school. Na het lezen van dit plan weten jullie waarom muziekonderwijs belangrijk is, waarom het voor jullie school interessant is, wat de inhoud is van de muziekbeleving voor jullie kinderen, hoe we deze gaan uitvoeren en wat jullie investering in tijd en geld is. Als het plan naar wens is zetten we dit om naar een offerte.

Het Plan van de Muziekbeleving

De matching

Jullie gunnen de kinderen muzieklessen van De Muziekbeleving. Wij weten precies wat jullie willen. De Muziekbeleving heeft een ruime poule aan inzetbare vakdocenten muziek. Wij kennen onze docenten en weten wat zij willen en op welk soort school zij zouden passen. Wij zoeken de meest passende docent bij de opdracht die jullie ons hebben gegeven.

De Matching van scholen voor de Muziekbeleving

De intake met de docent

Onze docent staat te popelen om bij jullie op school muziekles te gaan geven. Wij gunnen onze docent en de kinderen in de klas een soepele start. Daarom plant onze vakdocent een intakegesprek bij jullie school. De laatste punten worden doorgenomen zodat er geen verrassingen komen op de dag van beginnen. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze vakdocent muziek een veilige bedding kan creëren voor zichzelf en de kinderen tijdens de muzieklessen. Dit is namelijk van groot belang om het creatieve proces bij zichzelf en de kinderen te laten plaatsvinden.

De intake van de docenten Muziekbeleving

De start van de opdracht

Het is zover, de kinderen gaan de eerste muzieklessen krijgen. De vakdocent muziek zal op tijd aanwezig zijn net als Floortje of Joost. Dit doen we om te zorgen dat deze eerste lessen goed verlopen. We wensen de kinderen van de school en de vakdocent muziek veel plezier met de muziekbeleving.

Bekijk hier een voorbeeldles.

De Muziekbeleving start met de opdracht


1 / 17